#1 payment / Payment

You must pay a start fee of 85 Euro / 350 PLN to participate in the competition. The fee includes: player pack, shirt, two warm meals, water + isotonic drinks during each day of the competition, medical service.

The fee does not include the hotel.

 

Aby uczestniczyć w zawodach należy uiścić opłatę startową w wysokości 85 Euro / 350 PLN. Opłata zawiera: pakiet zawodnika wtym koszulka, dwa ciepłe posiłki, woda + napoje izotoniczne podczas każdego dnia trwania zawodów, obsługa medyczna.

Opłata nie zawiera hotelu.

If you do not have a payment system, go to a dedicated website

W przypadku braku działania systemu płatności, przejdź do dedykowanej strony www

#2 Invoices / Faktury

The Firefighter Combat Challenge Foundation from 18 August 2017 has the possibility to issue invoices, pro forma invoices for all interested parties.

After filling in the form, the PROFORMA invoice will be sent. In the case of posting the payment in the foundation account a VAT invoice will be generated and sent to the following data.

Fundacja Firefighter Comabt Challange od dnia 18 sierpnia 2017 r. ma możliwość wystawiania faktury, faktur proforma dla wszystkich zainteresowanych.

Po wypełnieniu formularza zostanie wysłana faktura PROFORMA. W przypadku zaksięgowania płatności na koncie fundacji, zostanie wygenerowana faktura VAT i przesłana na poniższe dane.

Administrator / Dane organizatora:

FUNDACJA FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE POLAND

Grójecka 186/628

02-390 Warszawa

biuro@ogienzabija.edu.pl

(KRS: 0000661738, NIP: 7010663616, REGON: 366524774)

Tel. kontaktowy +48 505 151 610 - preferowany kontakt emailowy.

Payment must be made only after receipt of the PROFORMA invoice. Płatność należy realizować tylko i wyłącznie po otrzymaniu faktury PROFORMA

 

Konto: PLN: 85 2490 0005 0000 4500 5561 0985

Konto EUR: 21 2490 0005 0000 4600 9700 4898

Faktura / Invoice

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

The history of Firefighter Combat Challenge dates back to 1975, when the University of Maryland's Sports Medicine Center was commissioned to carry out research to determine the physical requirements for firefighters. A large part of them was based on five consecutive tasks that mapped the firefighter's work during rescue and firefighting operations. They were supposed to remain only a test of fitness, but in 1991 they became a competition known today as the Firefighter Combat Challenge.

projektowanie.online

 

FCC POLAND

www.fcc-poland.pl

ul. Grobelna 7/104, 95-200 Pabianice

biuro@ogienzabija.edu.pl

facebook.com/fcclodz

tel.: +48 505 151 610